เพิ่มเติมหัวเพจสายการผลิตสี | ซีฟลูอิด

เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์

เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์

ในโลกของวิศวกรรมเคมี เครื่องปฏิกรณ์มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ในบรรดาเครื่องปฏิกรณ์ประเภทต่างๆ เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์มีความโดดเด่นในด้านความคล่องตัวและความเรียบง่าย แม้จะมีการกำเนิดของระบบต่อเนื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ยังคงขาดไม่ได้ทั้งในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและในห้องปฏิบัติการ 

ในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของวิศวกรรมเคมีและการผลิตตามกระบวนการ SeFluid ถือเป็นสัญญาณแห่งนวัตกรรม โดยนำเสนอเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ที่ล้ำสมัยซึ่งกำหนดนิยามใหม่ให้กับประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และความแม่นยำในการสังเคราะห์ทางเคมี ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของเราสะท้อนให้เห็นในทุกแง่มุมของการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัย ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการควบคุมกระบวนการ ในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ SeFluid มีความภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เรือธง ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของเราในการพัฒนาขีดความสามารถของปฏิกิริยาเคมีในระดับอุตสาหกรรม

เครื่องปฏิกรณ์แบบแบทช์คืออะไร?

เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์เป็นระบบปิดที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาเคมีในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ต่างจากเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องที่ซึ่งสารตั้งต้นจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ถูกกำจัดออกอย่างต่อเนื่อง เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์จะทำงานในวงจรที่แยกจากกัน สารตั้งต้นจะถูกโหลดเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่กำหนด (อุณหภูมิ ความดัน การกวน ฯลฯ) และผลิตภัณฑ์จะถูกกำจัดออกหลังจากปฏิกิริยาเสร็จสมบูรณ์

โดยทั่วไปเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์จะเป็นภาชนะทรงกระบอกที่ติดตั้งกลไกการกวน ระบบควบคุมอุณหภูมิ และอุปกรณ์จัดการแรงดัน อาจมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่เครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการขนาดเล็กที่มีความจุไม่กี่ลิตรไปจนถึงเครื่องปฏิกรณ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความจุถึงหลายพันลิตร

เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ทำงานอย่างไร

เครื่องปฏิกรณ์แบบแบทช์หรือที่รู้จักในชื่อเครื่องปฏิกรณ์แบบไม่ต่อเนื่องหรือแบบกึ่งแบทช์ ทำงานบนหลักการของการแปรรูปสารในแบทช์ที่แตกต่างกัน แทนที่จะเป็นการไหลต่อเนื่อง เครื่องปฏิกรณ์ประเภทนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการควบคุมสภาวะของปฏิกิริยาหรือความยืดหยุ่นในการผลิตอย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์โดยทั่วไป:

1. การเตรียมการและการชาร์จไฟ

ก่อนที่ปฏิกิริยาจะเริ่มขึ้น จะต้องเตรียมเครื่องปฏิกรณ์ก่อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด การตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอ และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมด เช่น เครื่องกวน เซ็นเซอร์อุณหภูมิ และเกจวัดแรงดัน ทำงานอย่างถูกต้อง เมื่อพร้อมแล้ว สารตั้งต้นจะถูกชาร์จ (เติม) เข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ผ่านช่องเปิดด้านบนหรือด้านข้าง ซึ่งมักจะอยู่ภายใต้สภาวะที่ได้รับการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาหรืออันตรายที่ไม่พึงประสงค์

2. ปฏิกิริยาเริ่มต้น

เมื่อสารตั้งต้นอยู่ภายใน ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นโดยการเติมตัวเร่งปฏิกิริยา การปรับอุณหภูมิ หรือทั้งสองอย่าง ในบางกรณี ปฏิกิริยาอาจเริ่มเกิดขึ้นเองเมื่อผสมส่วนผสม เครื่องปฏิกรณ์ถูกปิดผนึกเพื่อรักษาระดับความดันที่ต้องการในระหว่างการทำปฏิกิริยา

3. การควบคุมอุณหภูมิและความดัน

การรักษาอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของปฏิกิริยา เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์มักจะมีแจ็คเก็ตล้อมรอบห้องหลักซึ่งมีตัวกลางทำความร้อนหรือความเย็น (เช่น น้ำ ไอน้ำ หรือน้ำมัน) สามารถไหลเวียนได้ ช่วยให้ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ แรงดันได้รับการจัดการผ่านวาล์วระบายแรงดัน ซึ่งจะเปิดหากแรงดันภายในเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย ระบบควบคุมอัตโนมัติจะตรวจสอบและปรับพารามิเตอร์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

4. การผสมและการกวน

เพื่อให้มั่นใจถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่สม่ำเสมอและป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินไปหรือการสะสมของสารตั้งต้นในพื้นที่ เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์มักจะมีระบบการกวน เครื่องกวน เช่น ใบพัด กังหัน หรือใบพัด จะหมุนภายในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อสร้างส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน ความเร็วและประเภทของเครื่องกวนสามารถปรับแต่งได้ ขึ้นอยู่กับความหนืดของส่วนผสมและข้อกำหนดเฉพาะของปฏิกิริยา

5. การติดตามและการควบคุม

ตลอดกระบวนการทำปฏิกิริยา เซ็นเซอร์และเครื่องมือต่างๆ จะตรวจสอบปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดัน pH และความเข้มข้นของสารทำปฏิกิริยา จุดข้อมูลเหล่านี้จะป้อนเข้าสู่ระบบควบคุมที่สามารถปรับตัวแปรกระบวนการได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ปฏิกิริยาเป็นไปตามแผน เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์สมัยใหม่อาจรวมซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนเพื่อการวิเคราะห์และการปรับให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์

6. การทำปฏิกิริยาให้สมบูรณ์และการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่

เมื่อปฏิกิริยาเสร็จสมบูรณ์ ตามที่กำหนดโดยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น เวลาปฏิกิริยา อัตราการแปลง หรือการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการทำความเย็นเครื่องปฏิกรณ์เพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอน การใช้ตัวกรองหรือเครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง หรือการสูบผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวออก จากนั้นทำความสะอาดเครื่องปฏิกรณ์และเตรียมสำหรับชุดถัดไป

7. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

หลังจากการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ เครื่องปฏิกรณ์จะผ่านการทำความสะอาดเพื่อกำจัดผลิตภัณฑ์หรือผลพลอยได้ที่ตกค้าง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดเชิงกล การล้างด้วยตัวทำละลาย หรือแม้แต่การนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับการใช้งานที่ปลอดเชื้อ การตรวจสอบการบำรุงรักษาเป็นประจำช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ - SeFluid
 • พลัง: 0.75-110 กิโลวัตต์
 • ปริมาณ: 0.03- 50000 ลิตร
 • ความเร็ว: ปรับแต่ง
 • ประเภทตัวกวน: บน ด้านข้าง ล่าง
 • วัสดุ: SS304, SS316, เหล็กกล้าคาร์บอน
 • การควบคุมความร้อน: การทำความเย็น, เครื่องทำความร้อน, ฉนวน

คุณสมบัติหลักและการทำงาน

 1. ความยืดหยุ่น: เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้เหมาะสำหรับปฏิกิริยาและกระบวนการที่หลากหลาย ความยืดหยุ่นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบ่อยครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยา

 2. ควบคุม: ความสามารถในการควบคุมสภาวะของปฏิกิริยาอย่างแม่นยำ (เช่น อุณหภูมิ ความดัน และการกวน) ช่วยให้สามารถทำซ้ำและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้สูง นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตยา เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอื่นๆ

 3. การแยกตัว: แต่ละชุดได้รับการประมวลผลอย่างแยกจากกัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม และทำให้ง่ายต่อการจัดการวัสดุที่เป็นอันตรายหรือมีความละเอียดอ่อน

 4. ความง่ายดายในการขยายขนาด: เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ค่อนข้างตรงไปตรงมาในการปรับขนาดจากห้องปฏิบัติการไปจนถึงการผลิตทางอุตสาหกรรม เมื่อกำหนดสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในระดับเล็กๆ แล้ว กระบวนการก็สามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้นได้โดยมีการดัดแปลงเพียงเล็กน้อย

ข้อดีของเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์

 1. ความเก่งกาจ: เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์สามารถรองรับปฏิกิริยาและวัสดุได้หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย

 2. ควบคุมคุณภาพ: ความสามารถในการควบคุมพารามิเตอร์ปฏิกิริยาอย่างแม่นยำทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยารักษาโรคและสารเคมีชั้นดี

 3. การผลิตขนาดเล็ก: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปริมาณน้อย เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์จะประหยัดและใช้งานได้จริงมากกว่าเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง

 4. การปรับแต่ง: แต่ละชุดสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะได้ ทำให้สามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าหรือเป้าหมายการทดลองได้

การประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์

เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึง:

 1. ยา: การผลิตยามักเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนซึ่งต้องการการควบคุมที่แม่นยำและความยืดหยุ่น เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสังเคราะห์ส่วนผสมออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) และสารประกอบยาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการพัฒนาและการทดลองทางคลินิก

 2. เคมีภัณฑ์ชั้นดี: อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นสูงผลิตสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูงที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคมีเกษตร และการใช้งานเฉพาะทางอื่นๆ เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ช่วยให้สามารถผลิตสารเคมีเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำและมีคุณภาพ

 3. อาหารและเครื่องดื่ม: เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกระบวนการต่างๆ เช่น การหมัก การพาสเจอร์ไรซ์ และการพัฒนารสชาติ สภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมช่วยให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร

 4. โพลีเมอร์: การสังเคราะห์โพลีเมอร์ รวมถึงโพลีเมอร์ชนิดพิเศษและวัสดุประสิทธิภาพสูง มักต้องการความยืดหยุ่นและการควบคุมจากเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์

ขอใบเสนอราคา

พูดคุยกับเราตอนนี้

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณคลิกหรือสแกนโค้ด QR ด้านล่างเพื่อพูดคุยกับวิศวกรฝ่ายขายของเราโดยตรง เพื่อให้เราสามารถช่วยคุณค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการใช้งานของคุณ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถังผสมอุตสาหกรรมที่ผลิตในจีนพร้อมเครื่องกวนเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ประสิทธิภาพสูงและบำรุงรักษาง่าย
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อแปลงวัสดุป้อนของเหลว เช่น สารละลาย สารแขวนลอย หรืออิมัลชัน ให้เป็นผงแห้ง
เครื่องปฏิกรณ์แบบถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องเป็นแบบชนิด ของอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมี SeFluid เป็นผู้ผลิตชั้นนำในจีน
จีนสร้างถังกระบวนการประสิทธิภาพสูง ฟังก์ชั่นที่ปรับแต่งสำหรับการผสม การกระจายการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน การทำความร้อน การทำความเย็น หรือการจัดเก็บ
จีนสร้างถังปฏิกิริยาทางอุตสาหกรรมด้วยการออกแบบที่กำหนดเอง ประสิทธิภาพสูง การจัดส่งที่รวดเร็ว และการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
เครื่องกวนถังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อผสมหรือกวนสารที่อยู่ในถังหรือภาชนะ เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ตามเรามา

ขอบคุณมากสำหรับคำถามของคุณ เราจะตอบคุณในหนึ่งวัน คุณสามารถพูดคุยกับเราโดยตรงอย่างรวดเร็วได้ด้วยวิธีด้านล่างนี้:

WhatsApp
WhatsApp
Telegram
Telegram
WeChat
WeChat