nền tảng của SeFluid

Bơm động cơ đóng hộp loại cơ bản tuần hoàn bên ngoài

LIÊN HỆ

Số 10, Đường Kim Hải, Hợp Phì, Trung Quốc 201400
Điện thoại: +86 156 6910 1862
Fax: +86 551 5843 6163
quyền lực. diulfestrở ngại@selas

THEO CHÚNG TÔI
Product Information Share | Facebook | SeFluid
Bơm động cơ đóng hộp loại cơ bản tuần hoàn bên ngoài | chất lỏng

SPECIFICATION

The pump and motor of External Circulation Basic Type Canned Motor Pump are connected directly with external circulation pipe.

  • Flow Rate: up to 750 m³/h
  • Head: up to 160m
  • Power: up to 315 Kw

Request for Quote