실혐실

Hình ảnh Máy sấy phun phòng thí nghiệm - SeFluid
Trung Quốc chế tạo máy sấy phun trong phòng thí nghiệm bằng SeFluid nhằm mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất bột thử nghiệm hàng loạt nhỏ từ chất lỏng.
Trung Quốc chế tạo hệ thống lò phản ứng trong phòng thí nghiệm bằng thép không gỉ cho mọi mục đích hóa học và các ứng dụng khác. Đầy đủ chức năng và tùy biến.
Máy trộn cắt cao trong phòng thí nghiệm là một loại thiết bị dành cho nghiên cứu và phát triển trong phòng thí nghiệm để nhũ hóa hỗn hợp chất lỏng thành nhũ tương ổn định.
Máy nghiền giỏ trong phòng thí nghiệm của SeFluid là loại thiết bị phân tán và nghiền ướt dùng cho nghiên cứu khoa học và sản xuất thử nghiệm.
Máy nghiền hạt phòng thí nghiệm vệ sinh, siêu mịn, bộ phận làm việc bằng gốm, dễ sử dụng, có chức năng tự bơm, tuyệt vời để sản xuất thử nghiệm.