Contents

Fermentör veya fermantasyon kabı olarak da bilinen fermantasyon tankı, maya veya bakteri gibi mikroorganizmaların büyümesini kolaylaştırmak için fermantasyon işleminde kullanılan bir kaptır. Fermantasyon, bu mikroorganizmaların, spesifik fermantasyon türüne bağlı olarak şekerleri alkole, asitlere veya gazlara dönüştürdüğü metabolik bir süreçtir.

Bira ve şarap yapımı bağlamında fermantasyon tankları bira, şarap ve diğer alkollü içeceklerin üretimi için çok önemlidir. Bira üretimi durumunda, fermantasyon tankındaki şıraya (maltlanmış arpadan elde edilen sıvı) maya eklenir. Maya, şıradaki şekeri fermente ederek alkol ve karbon dioksit üretir; bu da biraya alkol içeriğini ve karbonatlaşmasını verir.

Şarap üretimi için üzümler doğal şekerler içerir ve mayanın bu şekerleri alkole dönüştürmesini sağlamak için fermantasyon tankları kullanılır. Şarap üretimindeki fermantasyon süreci aynı zamanda nihai şarabın lezzetine, aromasına ve karmaşıklığına da katkıda bulunur.

Fermantasyon tankları, küçük evde bira üretim tanklarından ticari bira fabrikalarında ve şarap imalathanelerinde kullanılan büyük endüstriyel tanklara kadar çeşitli boyutlarda ve tasarımlarda mevcuttur. Tipik olarak fermantasyon sürecinin asidik ve alkollü koşullarına dayanabilen paslanmaz çelikten veya diğer malzemelerden yapılırlar. Bazı fermantasyon tankları, belirli mikroorganizmaların büyümesi için en uygun koşulları sağlamak amacıyla sıcaklık kontrol sistemlerine sahip olabilir.

Fermantasyon Tankı Nasıl Çalışır?

Fermantasyon tankının çalışması, maya veya bakteri gibi mikroorganizmaların, fermantasyon işlemi yoluyla şekerleri alkole, asitlere veya gazlara dönüştürmesi için doğru koşulların sağlanmasını içerir. Aşağıdaki adımlar fermantasyon tanklarının nasıl çalıştığına dair genel bir bakış sağlar:

 1. Substratın Hazırlanması: Bira yapımında substrat, maltlı tahıllardan (genellikle arpa) ekstrakte edilen sıvı olan ve şeker içeren şıradır. Şarap yapımında substrat, doğal şekerler de içeren üzümlerden elde edilen meyve suyudur.
 2. Mikroorganizmalarla aşılama: Substrat fermantasyon tankına aktarılır ve spesifik mikroorganizmalar (örn. maya türleri) eklenir. Bu mikroorganizmalar, şeker tüketerek, alkol ve diğer yan ürünleri üreterek fermantasyon sürecinde çok önemli bir rol oynar.
 3. Fermantasyon Süreci: Mikroorganizmalar substrattaki şekerleri metabolize ederek bunları alkol ve karbondioksite (alkolik fermantasyon durumunda) veya diğer yan ürünlere (fermantasyonun türüne bağlı olarak) parçalar. Bu işlem genellikle yan ürün olarak ısı üretir.
 4. Sıcaklık kontrolü: Fermantasyonun türüne ve nihai ürünün istenen özelliklerine bağlı olarak fermantasyon tankının sıcaklığı kontrol edilebilir. Farklı mikroorganizmalar belirli sıcaklık aralıklarında gelişir ve sıcaklığın kontrol edilmesi, fermantasyon hızının düzenlenmesine ve istenen tatların üretilmesine yardımcı olur.
 5. İzleme ve kontrol: Fermantasyon süreci boyunca mikroorganizmalar için en uygun koşulları sağlamak amacıyla sıcaklık, pH ve şeker seviyeleri gibi parametreler izlenir. İstenilen sonuçları elde etmek için gerekirse ayarlamalar yapılabilir.
 6. Olgunlaştırma veya Yaşlandırma (İsteğe Bağlı): İlk fermantasyondan sonra ürün aynı veya farklı tanklarda ilave olgunlaşma veya yaşlanmaya tabi tutulabilir. Bu adım özellikle şarap yapımında ve bazı bira tarzlarında yaygındır ve tatların gelişmesine ve olgunlaşmasına olanak tanır.
 7. Filtrasyon ve Paketleme: Fermantasyon ve sonraki olgunlaşma aşamaları tamamlandığında, fermente edilmiş ürün tipik olarak katı maddeleri veya tortuları çıkarmak için filtrelenir. Daha sonra dağıtım ve tüketim için şişelere, fıçılara veya diğer kaplara paketlenir.

Fermantasyon tankları, üretim ölçeğine, spesifik fermantasyon türüne ve nihai üründe arzu edilen özelliklere bağlı olarak tasarım ve karmaşıklık açısından farklılık gösterebilir. Otomatik sistemler, fermantasyon koşullarını hassas bir şekilde kontrol etmek için büyük ölçekli endüstriyel işlemlerde kullanılabilir.

Structure and Components

Fermantasyon tankının yapısı ve bileşenleri, fermantasyonun türü (örneğin bira, şarap veya endüstriyel işlemler), üretim ölçeği ve özel tasarım tercihleri ​​gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak fermantasyon tanklarında yaygın olarak bulunan yapı ve temel bileşenlere genel bir bakış:
 1. Tank Yapısı:
  • Malzeme: Fermantasyon tankları, korozyon direnci ve temizleme kolaylığı nedeniyle genellikle paslanmaz çelikten yapılır. Ancak bazı durumlarda tanklar plastik veya ahşap gibi başka malzemelerden de yapılabilir.
  • Yalıtım: Bazı fermantasyon tankları, özellikle bira fabrikalarında veya şarap imalathanelerinde kullanılanlar, fermantasyon sırasında sıcaklığın kontrolüne ve korunmasına yardımcı olacak yalıtıma sahip olabilir.
 2. Tank Bileşenleri:
  • Üst Manway: Temizlemek, malzeme eklemek veya fermantasyon sürecini izlemek için tankın üst kısmındaki bir açıklık.
  • Basınç tahliye valfi: Tankın üst kısmında bulunan fermantasyon sırasında oluşabilecek aşırı basıncı serbest bırakır.
  • Numune Alma Vanası: Tankın tamamını dış havaya maruz bırakmadan analiz için numunelerin çıkarılmasına olanak tanır.
  • Sıcaklık Probu/Kontrol: Fermantasyon sürecinin sıcaklığını izler ve kontrol ederek mikroorganizmalar için en uygun koşulları sağlar.
  • Soğutma/Isıtma Ceketleri: Bazı fermantasyon tanklarının dış yüzeyinde, içinden bir soğutma veya ısıtma ortamının (glikol gibi) dolaştığı ceketler bulunur. Bu, tankın içindeki sıcaklığın düzenlenmesine yardımcı olur.
  • CIP (Yerinde Temizleme) Sistemi: Tankın sökülmeden kolayca temizlenmesini sağlar. Bu, hijyeni korumak ve kirlenmeyi önlemek için gereklidir.
  • Raf Kolu: Alttan çökelti çekmeden sıvının fermantasyon tankından transferine olanak tanıyan kavisli bir boru veya tüp.
  • Tahliye vanası: Tankın alt kısmında yer alan sıvı ve tortuların uzaklaştırılmasına olanak sağlar.
  • Karbonat Taşı (bazı durumlarda): Bira fermantasyon tanklarında karbonatlama için karbondioksit eklemek amacıyla kullanılır.
 3. Karıştırma Sistemi (Opsiyonel):
  • Bazı endüstriyel fermantasyonlarda, tankın içeriğini iyice karıştırılmış halde tutmak için bir çalkalama sistemi dahil edilebilir.
 4. Aksesuarlar ve Ekler:
  • Giriş ve Çıkış Portları: İçeriklerin, substratların eklenmesine veya fermente ürünün diğer işlem aşamalarına aktarılmasına izin verin.
  • Basınç ölçer: Tankın iç basıncını izler.
  • Seviye göstergesi: Tankın içindeki sıvının seviyesini gösterir.
  • Görüş gözlüğü: Tankın içindeki içeriğin görsel bir göstergesini sağlar.
 5. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri (Opsiyonel):
  • Daha büyük endüstriyel ortamlarda fermantasyon tankları, sıcaklık, pH ve çalkalama gibi parametrelerin hassas bir şekilde izlenmesi ve ayarlanması için otomatik kontrol sistemleriyle donatılabilir.
It’s important to note that the design and components of fermentation tanks can vary widely based on the specific needs and processes of the industry or facility using them.

Processing Capacity

Bir fermantasyon tankının işleme kapasitesi büyük ölçüde değişebilir ve tankın boyutu ve tasarımı, gerçekleştirilen fermantasyonun türü ve üretim sürecinin özel gereksinimleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenir. İşleme kapasitesini etkileyen bazı hususlar şunlardır:

 • Tank Boyutu: Fermantasyon tankının fiziksel boyutu, işleme kapasitesinin önemli bir belirleyicisidir. Daha büyük tanklar genellikle daha yüksek işleme kapasitelerine sahiptir ve bu da daha büyük fermente ürün partilerine olanak tanır.
 • Fermantasyon Türü: Farklı fermantasyon işlemlerinin işlem süresi açısından farklı gereksinimleri olabilir. Örneğin, bira ve şarap gibi bazı içeceklerin fermantasyonu birkaç günden haftalara kadar sürebilirken, bazı endüstriyel ürünlerin fermantasyonu daha uzun süreler gerektirebilir.
 • Mikroorganizma Aktivitesi: Fermantasyon işleminde yer alan mikroorganizmaların (maya, bakteri vb.) aktivitesi ve verimliliği işlem süresini etkileyebilir. Fermantasyon hızı ve nihai ürünün istenen özellikleri, tankın belirli bir partiye ne kadar süreyle ayrılması gerektiğini etkileyebilir.
 • Sıcaklık ve Çevre Kontrolü: Fermantasyon tankının sıcaklık kontrol yetenekleri fermantasyon hızını etkileyebilir. Bazı prosesler, mikrobiyal aktiviteyi ve ürün kalitesini optimize etmek için hassas sıcaklık kontrolü gerektirir.
 • Otomasyon ve İzleme Sistemleri: Otomatik kontrol ve izleme sistemleriyle donatılmış tanklar, daha verimli ve tutarlı bir işleme olanak sağlayabilir. Bu sistemler optimum koşulların korunmasına, sapma riskinin azaltılmasına ve genel üretkenliğin artırılmasına yardımcı olabilir.
 • Üretim planı: Genel üretim programı ve nihai ürüne olan talep de işleme kapasitesinin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Bazı endüstriler, üretim hedeflerini karşılamak için birden fazla fermantasyon tankını paralel olarak çalıştırabilir.
 • Temizlik ve Geri Dönüş Süresi: Her partiden sonra, kontaminasyonu önlemek ve ürün kalitesini sağlamak için fermantasyon tanklarının iyice temizlenmesi gerekir. Partiler arasında temizlik ve geri dönüş için gereken süre genel işleme kapasitesini etkileyebilir.
 • Spesifik Endüstri Gereksinimleri: Farklı endüstrilerin, fermantasyon tanklarının işleme kapasitesini etkileyen özel gereksinimleri veya kısıtlamaları olabilir. Örneğin bira imalat endüstrisi, ilaç veya biyoteknoloji endüstrileriyle karşılaştırıldığında farklı kapasite hususlarına sahip olabilir.

It’s important to note that processing capacity is typically expressed in terms of volume (e.g., liters or gallons) and may vary from a few liters in small-scale operations to several thousand liters or more in large industrial facilities. The capacity of fermentation tanks is a critical factor in determining the efficiency and scale of production in various industries.

Applications

Fermantasyon tankları, fermantasyon işlemlerinin kullanıldığı çeşitli endüstrilerde uygulama alanı bulur. İşte bazı yaygın uygulamalar:
 1. Bira Endüstrisi:
  • Bira Üretimi: Fermantasyon tankları bira yapımında çok önemlidir. Şıra hazırlandıktan sonra maya, fermantasyon tankına eklenir ve burada şıradaki şekerleri fermente ederek alkol ve karbondioksit üretir.
 2. Şarap Endüstrisi:
  • Şarap Fermantasyonu: Üzüm doğal şeker içerir ve mayanın bu şekerleri alkole dönüştürmesini sağlamak için fermantasyon tankları kullanılır. Fermantasyon süreci, nihai şarabın tatlarına ve özelliklerine katkıda bulunur.
 3. Damıtma Endüstrisi:
  • Ruh Üretimi: Fermantasyon tankları viski, votka ve rom gibi alkollü içkilerin üretiminde kullanılmaktadır. Genellikle yıkama veya püre olarak adlandırılan fermente sıvı, alkolün konsantre edilmesi ve saflaştırılması için damıtılır.
 4. Biyoyakıt Üretimi:
  • Etanol Üretimi: Biyoyakıtlara yönelik etanol üretiminde, mısır veya şeker kamışı gibi ürünlerden elde edilen şekeri fermente etmek için fermantasyon tankları kullanılır. Genellikle maya olan mikroorganizmalar, fermantasyon yoluyla şekeri etanole dönüştürür.
 5. Gıda endüstrisi:
  • Fermente Gıdalar: Fermantasyon tankları yoğurt, lahana turşusu, turşu, soya sosu gibi çeşitli fermente gıdaların üretiminde kullanılmaktadır. Ham malzemeleri gelişmiş tat ve dokuya sahip ürünlere dönüştürmek için mikroorganizmalardan yararlanılır.
 6. İlaç endüstrisi:
  • İlaç Üretimi: Bazı farmasötik ürünler fermantasyon işlemleri kullanılarak üretilir. Örneğin penisilin gibi antibiyotikler sıklıkla fermantasyon yoluyla üretilir ve bu amaçla mikroorganizmaların yetiştirilmesinde fermantasyon tankları kullanılır.
 7. Endüstriyel Biyoteknoloji:
  • Enzim Üretimi: Fermantasyon tankları enzimlerin ve diğer biyoteknolojik ürünlerin üretiminde rol oynar. Mikroorganizmalar belirli enzimler üretecek şekilde tasarlanmıştır ve fermantasyon tankları onların büyümesi ve üretimi için gerekli ortamı sağlar.
 8. Kimyasal endüstri:
  • Organik Asit Üretimi: Fermantasyon tankları sitrik asit ve laktik asit gibi organik asitlerin üretiminde kullanılmaktadır. Mikroorganizmalar şekerleri fermantasyon yoluyla bu asitlere dönüştürür.
 9. Çevresel Uygulamalar:
  • Biyoremediasyon: Fermantasyon tankları, atık suyun biyolojik olarak arıtılması ve kirli ortamların temizlenmesi için çevresel uygulamalarda kullanılabilir. Mikroorganizmalar kirleticileri fermantasyon yoluyla parçalar.
 10. Araştırma ve Geliştirme:
  • Biyolojik Araştırma: Fermantasyon tankları, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında mikrobiyal büyümeyi, metabolik süreçleri incelemek ve fermantasyon koşullarını optimize etmek için kullanılır.
Fermantasyon tanklarının uygulamaları yiyecek ve içecek üretimi, biyoyakıt üretimi, farmasötikler, endüstriyel biyoteknoloji ve daha fazlasını kapsayan çeşitli ve geniş endüstrilere sahiptir. Fermantasyon işlemlerini gerçekleştirmek için mikroorganizmalara kontrollü bir ortam sağlayarak çok çeşitli değerli ürünlerin üretilmesine yol açarlar.

Fermantasyon Tankı Tasarımı ve İmalatında SeFluid'in Avantajları

Fermantasyon süreçlerinin sürekli gelişen ortamında SeFluid, fermantasyon tanklarının tasarımı ve üretiminde en ileri çözümleri sunan öncü bir güç olarak duruyor. Mükemmellik ve yeniliğe olan bağlılığıyla SeFluid, bizi sektörde farklı kılan bir dizi avantajı ortaya çıkarıyor.

Özelleştirilmiş Tasarımda Uzmanlık

SeFluid excels in providing customized solutions tailored to the unique requirements of diverse fermentation processes. Our team of experienced engineers and designers collaborate closely with clients to understand their specific needs, ensuring that each fermentation tank is designed to optimize the fermentation process. Whether it’s for the brewing, winemaking, biofuel, or pharmaceutical industry, SeFluid’s expertise shines through in creating bespoke solutions.

Son Teknoloji Üretim Tesisleri

At the heart of SeFluid’s success is our state-of-the-art manufacturing facilities. Equipped with advanced technology and precision machinery, our facilities enable the production of fermentation tanks with uncompromised quality and reliability. Our commitment to adhering to industry standards and employing the latest manufacturing techniques ensures that SeFluid’s fermentation tanks meet and exceed the expectations of our clients.

Dayanıklılık için Kaliteli Malzemeler

SeFluid places a premium on durability and longevity. Our fermentation tanks are crafted from high-quality materials, with stainless steel being a cornerstone choice due to its corrosion resistance and hygiene properties. The use of superior materials ensures that SeFluid’s fermentation tanks withstand the rigors of the fermentation process, maintaining integrity and product quality over time.

Gelişmiş Sıcaklık Kontrol Sistemleri

Temperature control is paramount in fermentation, and SeFluid incorporates advanced systems to manage and regulate temperatures within our tanks. Whether it’s for the precision needed in beer brewing or the controlled environment essential for pharmaceutical fermentation, our temperature control systems guarantee optimal conditions for microbial activity, resulting in consistent and high-quality end products.

Ölçeklenebilirlik ve Esneklik

SeFluid understands the dynamic nature of production demands. Our fermentation tank designs are scalable, accommodating both small-scale operations and large industrial facilities. This scalability, coupled with flexibility in customization, ensures that SeFluid’s solutions align seamlessly with the evolving needs of our clients, fostering growth and adaptability.

Çevresel Sürdürülebilirliğe Bağlılık

SeFluid kendisini çevresel açıdan sürdürülebilir uygulamalara adamıştır. Fermantasyon tankı tasarımlarımız kaynak kullanımını ve enerji verimliliğini optimize eden özellikler içerir. Çevre dostu çözümleri teşvik ederek, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken, daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunuyoruz.

Sonuç olarak SeFluid, fermantasyon tankı tasarımı ve üretimi alanında güvenilir bir ortak olarak duruyor. Yeniliğe, kaliteye ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımız bizi sektörün ön saflarında konumlandırıyor. SeFluid ile müşterilere yalnızca mevcut ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda fermantasyon teknolojisinde gelecekteki gelişmelerin yolunu da açan çözümler sağlanacağından emin olunabilir.

Sorularınız için veya SeFluid'in fermantasyon süreçlerinizi nasıl iyileştirebileceğini keşfetmek için bugün bizimle iletişime geçin.

Specification

Power: 9.0-48 kw
Capacity: 200-000L
Malzeme: SS304, SS316, karbon çeliği
Weight: 80-800 kg

Teklif Talebi

Talk to us

Uygulama ihtiyaçlarınıza en uygun ürünleri bulmanıza yardımcı olabilmemiz için satış mühendislerimizle doğrudan konuşmak üzere aşağıdaki QR kodunu tıklamanızı veya taramanızı önemle tavsiye ederiz.

Additional Resources

Tank karıştırıcı, endüstriyel proseslerde bir tankın veya kabın içeriğini karıştırmak veya karıştırmak için kullanılan bir cihazdır. Çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.
Çin, çeşitli endüstriler için özelleştirilmiş tasarım, yüksek verimlilik, hızlı teslimat ve sıkı kalite kontrolü ile endüstriyel reaksiyon tankı üretti.
Çin, karıştırma, homojenleştirme, ısıtma, soğutma veya depolama için özelleştirilmiş fonksiyona sahip yüksek performanslı proses tankı üretti.
Magnetic Agitator is a type of bottom or top entry mixer with function of no seal, smooth mixing, low noise, high efficiency and long life.

Follow Us