Ultrasonik Homojenizatör

Ultrasonik bozucu veya sonikatör olarak da bilinen ultrasonik homojenleştirici, biyoloji, kimya, malzeme bilimi ve gıda teknolojisi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda numune hazırlamak için kullanılan bilimsel bir araçtır. Numuneleri parçalamak ve homojenleştirmek için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanır, bu da parçacıkların dağılmasına, hücre bozulmasına, emülsifikasyona ve bileşenlerin karıştırılmasına neden olur.

SeFluid'in ultrasonik homojenleştirici serisi, verimli ve tutarlı numune işleme sağlamak üzere tasarlanmış bir dizi cihazdan oluşur. Seri, her biri çeşitli uygulamaların özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış farklı modelleri kapsamaktadır. Küçük ölçekli laboratuvar deneylerinden büyük ölçekli endüstriyel proseslere kadar SeFluid, farklı ihtiyaçları karşılayacak kapsamlı bir çözüm sunar.

Ultrasonik Homojenizatör Nasıl Çalışır?

Ultrasonik homojenleştirici akustik kavitasyon prensibine göre çalışır. Numuneyi içeren sıvı bir ortamda alternatif sıkıştırma ve seyreltme döngüleri oluşturmak için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanır. İşte ultrasonik homojenleştiricinin nasıl çalıştığına dair adım adım açıklama:

 • Dönüştürücü: Ultrasonik homojenleştirici, tipik olarak seramik veya kristaller gibi piezoelektrik malzemelerden yapılmış bir dönüştürücüden oluşur. Dönüştürücü, elektrik enerjisini yüksek frekanslı mekanik titreşimlere dönüştürmekten sorumludur.
 • Jeneratör: Ultrasonik homojenleştirici, dönüştürücüye elektrik enerjisi sağlayan bir jeneratöre bağlanır. Jeneratör, spesifik uygulamaya bağlı olarak genellikle 20 kHz ila birkaç megahertz aralığında yüksek frekanslı elektrik sinyalleri üretir.

 • Prob veya Korna: Dönüştürücü, numuneyi içeren sıvı ortama daldırılan bir sondaya veya boynuza bağlanır. Prob, dönüştürücü tarafından üretilen mekanik titreşimleri numuneye iletmek için bir ortam görevi görür.
 • Akustik Kavitasyon: Jeneratör açıldığında, dönüştürücü istenen frekansta titreşmeye başlar ve ultrasonik dalgalar üretir. Bu dalgalar sıvı ortamda yayılır ve alternatif sıkıştırma ve seyrekleşme döngüleri yaratır.
 • Kabarcık Oluşumu: Ses dalgasının seyrelme aşamasında sıvının içinde mikroskobik kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar tipik olarak kusurlu veya sıvı içinde çözünmüş gaz bulunan yerlerde oluşur.
 • Kabarcık Büyümesi: Seyrekleşme döngüsü devam ettikçe basınçtaki azalmaya bağlı olarak kabarcıkların boyutları büyür. Bu kabarcıkların büyümesine sıvıdan sürekli gaz beslemesi veya sıvı içinde hapsolmuş gazın difüzyonu yardımcı olur.
 • Kabarcık Çöküşü: Ses dalgasının sıkışma aşamasına gelindiğinde basınç hızla artar ve kabarcıkların şiddetli bir şekilde çökmesine neden olur. Bu çökmeye akustik kavitasyon denir.
 • Enerji Salımı: Kabarcıkların hızla çökmesi, şok dalgaları, mikrojetler ve lokal ısınma şeklinde muazzam miktarda enerji açığa çıkarır. Kabarcıkların katı yüzeylerin yakınında çökmesi daha da yüksek enerji seviyeleri üretebilir.
 • Bozulma ve Homojenizasyon: Akustik kavitasyon sırasında açığa çıkan enerji, hücreleri bozan, parçacıkları parçalayan ve numune içinde karışımı teşvik eden mekanik kuvvetler yaratır. Yoğun kesme kuvvetleri, mikro akış ve yerel sıcaklık artışları homojenleştirme sürecine katkıda bulunur.
 • Kontrol ve Optimizasyon: Ultrasonik homojenleştirici, kullanıcının güç, genlik ve sonikasyon süresi gibi çeşitli parametreleri kontrol etmesine olanak tanır. Bu parametreler, spesifik numune özelliklerine ve istenen sonuçlara göre ayarlanabilir ve böylece homojenizasyon sürecinin optimizasyonu sağlanır.

Ultrasonik homojenleştirici, akustik kavitasyon olgusunu kullanarak numuneleri verimli bir şekilde parçalayıp homojenleştirerek hücre bozulmasına, parçacık dispersiyonuna, emülsifikasyona ve karıştırmaya yol açar. Sonikasyon parametreleri üzerindeki hassas kontrol, araştırmacıların süreci kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına olanak tanır ve bu da çeşitli bilimsel ve endüstriyel uygulamalarda etkili numune hazırlanmasına olanak tanır.

Ultrasonik Homojenizatörün Malzemesi

Ultrasonik kornanın veya probun malzemesi, spesifik uygulamaya ve üreticiye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ultrasonik homojenleştirici probları için kullanılan yaygın malzemeler şunları içerir:

 • Titanyum: Titanyum, yüksek mukavemeti, korozyon direnci ve ultrasonik enerjiyi verimli bir şekilde iletme yeteneği nedeniyle popüler bir seçimdir. Titanyum problar çok çeşitli uygulamalara uygundur ve sıklıkla biyolojik ve kimyasal laboratuvarlarda kullanılır.

 • Paslanmaz çelik: Paslanmaz çelik, ultrasonik homojenleştirici problar için başka bir yaygın malzemedir. Dayanıklıdır, korozyona dayanıklıdır ve iyi mekanik özelliklere sahiptir. Paslanmaz çelik problar genellikle genel laboratuvar uygulamalarında kullanılır.

 • Alüminyum: Alüminyum hafiftir ve iyi ısı iletkenliğine sahiptir. Alüminyum problar, ağırlığın önemli olduğu uygulamalar için uygundur ve genellikle daha küçük ölçekli laboratuvar kurulumlarında kullanılır.

 • Zirkonyum: Zirkonyum, korozyon direnci ve yüksek sıcaklık stabilitesi nedeniyle seçilmiştir. Zirkonyum problar agresif kimyasalların mevcut olduğu uygulamalarda kullanılabilir.

 • Plastikler: Bazı durumlarda, özellikle kimyasal uyumluluğun ve reaktif olmamanın kritik olduğu uygulamalarda, PEEK (polieter eter keton) veya Teflon gibi plastik malzemeler problar için kullanılabilir.

İşlenen numunelerin türü, kullanılan kimyasallar ve istenen performans özellikleri gibi faktörler dikkate alınarak, uygulamanızın özel gereksinimlerine göre uygun malzemeyi seçmek çok önemlidir. Ek olarak, jeneratör ve diğer bileşenler de dahil olmak üzere tüm ultrasonik homojenleştirici sistemin tasarımı ve yapısı da üreticiler arasında farklılık gösterebilir. Kullandığınız spesifik ekipman için daima üreticinin yönergelerine ve önerilerine başvurun.

Ultrasonik Homojenizatörün İşleme Kapasitesi

Genellikle verim veya işlem hızı olarak ifade edilen bir ultrasonik homojenleştiricinin işleme kapasitesi, cihazın tasarımı, güç çıkışı ve işlenen numunelerin türü gibi faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. İşleme kapasitesi tipik olarak belirli bir zaman dilimi içerisinde etkili bir şekilde işlenebilen numunenin hacmi cinsinden ölçülür.

Ultrasonik homojenleştiricinin işleme kapasitesini etkileyen bazı faktörler şunlardır:

 • Güç çıkışı: Ultrasonik homojenleştiricinin watt veya kilowatt cinsinden ölçülen gücü, işleme kapasitesinin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Daha yüksek güç seviyeleri genellikle daha hızlı ve daha verimli numune işlemeye olanak tanır.

 • Sıklık: Ultrasonik homojenleştiriciler, tipik olarak ultrasonik aralıkta (20 kHz ila birkaç MHz) belirli frekanslarda çalışır. Sıklık, numune bozulmasının verimliliğini ve etkili bir şekilde işlenebilecek numune türlerini etkileyebilir.

 • Prob Tasarımı: Ultrasonik boynuz veya probun tasarımı ve geometrisi homojenleştirme verimliliğini etkileyebilir. Belirli numune türleri veya hacimleri için farklı prob tasarımları uygun olabilir.

 • Örnek Özellikler: İşlenen numunelerin viskozitesi, bileşimi ve ultrasonik enerjiye duyarlılığı gibi doğası, işleme hızını etkileyebilir. Bazı numuneler etkili homojenleştirme için daha fazla zaman veya farklı bir yaklaşım gerektirebilir.

 • Toplu veya Sürekli İşleme: İşleme kapasitesi, ultrasonik homojenleştiricinin toplu modda mı yoksa sürekli akışta mı çalıştığından da etkilenebilir. Sürekli işleme sistemleri belirli uygulamalar için daha yüksek verim sunabilir.

 • Üretici Özellikleri: Üreticiler, ultrasonik homojenleştiriciler için önerilen çalışma koşulları ve maksimum işleme kapasiteleri dahil olmak üzere spesifikasyonlar sağlar. Belirli bir cihaz hakkında doğru bilgi için üreticinin belgelerine başvurmak önemlidir.

Farklı model ve ultrasonik homojenizatör markalarına göre işleme kapasitesinin değişebileceğini unutmamak çok önemlidir. Ayrıca numune bütünlüğünü korurken maksimum verim elde etmek için en uygun koşullar, uygulamanızın özel gereksinimlerine göre belirlenmelidir.

Ultrasonik Homojenizatörün İşleme Modu: Toplu ve Sürekli

Ultrasonik homojenleştiriciler toplu modda veya sürekli modda çalışabilir ve bu modlar arasındaki seçim uygulamanın özel gereksinimlerine bağlıdır. Her iki modun da avantajları vardır ve farklı işleme türleri için uygundur.

 • Toplu modu:

  • Tanım: Toplu modda, ultrasonik homojenleştirici bir seferde sabit hacimde numuneyi işler. Numune bir kaba (tüp, beher veya şişe gibi) yerleştirilir ve ultrasonik prob, numuneyi parçalamak ve homojenleştirmek için numunenin içine daldırılır.
  • Avantajları:
   • Basit ve anlaşılır kurulum.
   • Küçük ve orta ölçekli laboratuvar uygulamaları için çok uygundur.
   • Numunelerin tamamı üzerinde kontrol sağlar.
 • Sürekli Mod:

  • Tanım: Sürekli modda, ultrasonik homojenleştirici devam eden bir numune akışını işler. Numune sürekli olarak pompalanır veya ultrasonik probun sistemden çıkmadan önce onu parçaladığı ve homojenleştirdiği bir bölmeden akar.
  • Avantajları:
   • Daha yüksek verim ve işlem hızı, onu daha büyük ölçekli işlemler için uygun hale getirir.
   • Otomatik veya yarı otomatik süreçlere entegre edilebilir.
   • Sürekli homojenleştirilmiş malzeme beslemesinin gerekli olduğu uygulamalar için çok uygundur.

Toplu ve sürekli mod arasındaki seçim çeşitli faktörlere bağlıdır:

 • Örnek hacim: Toplu mod genellikle daha küçük numune hacimleri için kullanılırken, sürekli mod daha büyük hacimlerin işlenmesi için daha verimlidir.

 • Otomasyon ve Entegrasyon: Sürekli mod, otomasyona ve daha büyük işleme sistemlerine entegrasyona daha uygundur, bu da onu endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir.

 • İşleme hızı: Sürekli mod genellikle daha yüksek işlem hızları sunarak hızlı ve sürekli homojenleştirmenin gerekli olduğu uygulamalar için avantajlıdır.

 • Örnek Özellikler: Numunenin doğası ve istenen homojenizasyon seviyesi, mod seçimini etkileyebilir. Bazı örnekler bir mod için diğerine göre daha uygun olabilir.

Kullandığınız belirli ultrasonik homojenleştirici modeli için üreticinin yönergelerine ve spesifikasyonlarına başvurmanız önemlidir; çünkü bunlar, önerilen çalışma modu, sınırlamalar ve en iyi sonuçları elde etmek için en iyi uygulamalar hakkında bilgi sağlayacaktır. Ayrıca uygulamanızın özel gereksinimlerini göz önünde bulundurmak, toplu modun mu yoksa sürekli modun mu ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

Ultrasonik Homojenizatörün Avantajları

Ultrasonik homojenleştiriciler numune hazırlama ve işlemede birçok önemli fayda sunar. Ultrasonik homojenleştirici kullanmanın bazı önemli avantajları şunlardır:

 • Verimli ve Hızlı İşleme: Ultrasonik homojenizatörler, geleneksel yöntemlere kıyasla hızlı ve verimli numune işleme olanağı sağlar. Yüksek frekanslı ses dalgalarının oluşturduğu yoğun kavitasyon ve karıştırma eylemi, tam bir homojenizasyon sağlayarak numune hazırlama için gereken süreyi azaltır. Bu verimlilik, özellikle büyük numune hacimleriyle çalışırken veya yüksek bir verime ihtiyaç duyulduğunda faydalıdır.
 • Çok yönlülük: Ultrasonik homojenleştiriciler çok çeşitli numune hacimlerini ve viskozitelerini barındırabilen çok yönlü araçlardır. Küçük laboratuvar ölçekli numunelerin yanı sıra büyük ölçekli endüstriyel partiler için de kullanılabilirler. Güç, genlik ve işlem süresi gibi sonikasyon parametrelerini kontrol etme yeteneği, araştırmacıların farklı örnek türleri ve uygulamalar için homojenizasyon sürecini optimize etmesine olanak tanır.
 • Tahribatsız Numune İşleme: Ultrasonik homojenizasyon, tahribatsız bir numune hazırlama tekniğidir. Aşırı ısı veya kesme kuvveti oluşturabilen diğer bazı yöntemlerin aksine ultrasonik homojenleştiriciler, proteinler, enzimler ve nükleik asitler gibi hassas moleküllerin bütünlüğünü ve işlevselliğini korur. Bu tahribatsız yapı, numunenin doğal özelliklerinin korunmasının çok önemli olduğu uygulamalarda özellikle önemlidir.
 • Çeşitli Numunelerin Homojenizasyonu: Ultrasonik homojenizatörler, hücreler, dokular, emülsiyonlar, süspansiyonlar ve katı malzemeler dahil olmak üzere çok çeşitli numuneleri etkili bir şekilde homojenleştirebilir. Genellikle hücre parçalanması, DNA ve RNA ekstraksiyonu, protein ekstraksiyonu, partikül boyutunun küçültülmesi ve nanopartiküllerin dispersiyonu için kullanılırlar. Bu çok yönlülük, ultrasonik homojenleştiricileri yaşam bilimleri, farmasötikler, nanoteknoloji ve malzeme bilimi gibi çeşitli bilimsel disiplinler için uygun hale getirir.
 • Ölçeklenebilirlik: Ultrasonik homojenizatörler endüstriyel üretim için kolaylıkla ölçeklendirilebilir. Laboratuvar ölçekli deneylerde kullanılan aynı prensip ve teknikler daha büyük gruplara uygulanarak araştırmadan ticari uygulamalara sorunsuz geçiş yapılabilir. Bu ölçeklenebilirlik, ultrasonik homojenleştiricileri ilaç, yiyecek ve içecek ve kozmetik gibi endüstrilerde süreç geliştirme ve optimizasyon için değerli araçlar haline getirir.
 • Kullanıcı Dostu Kullanım: Ultrasonik homojenizatörler kullanım kolaylığı ve kullanıcı rahatlığı için tasarlanmıştır. Genellikle sezgisel kontrol panellerine, kullanıcı dostu arayüzlere ve programlanabilir ayarlara sahiptirler. Bazı modellerde ayrıca otomatik güvenlik özellikleri ve gerçek zamanlı izleme yetenekleri de bulunur. Bu kullanıcı dostu özellikler, araştırmacıların ve operatörlerin deneyleri hassas ve güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar.
 • Azaltılmış Kirlenme: Ultrasonik homojenizatörler, numune işleme için ilave kimyasal madde veya sarf malzemesi gerektirmediğinden kontaminasyon riskini en aza indirir. Numune doğrudan sıvı ortamda işlenerek kirletici maddelere neden olabilecek sert solventlere veya aşındırıcı malzemelere olan ihtiyaç ortadan kaldırılır. Bu fayda, ilaç ve biyoteknoloji endüstrileri gibi numune saflığının ve bütünlüğünün kritik olduğu uygulamalarda özellikle önemlidir.
 • Maliyet etkinliği: Ultrasonik homojenizatörler numune hazırlama için uygun maliyetli bir çözüm sunar. Birden fazla işlem adımına, ek ekipmana ve sarf malzemesine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak genel maliyetleri azaltırlar. Ayrıca ultrasonik homojenleştiricilerin uzun vadeli dayanıklılığı ve güvenilirliği, maliyet etkinliklerine katkıda bulunur.

Ultrasonik Homojenizatörün Uygulamaları

Ultrasonik homojenleştiriciler, numuneleri verimli bir şekilde parçalama ve homojenleştirme yetenekleri nedeniyle çeşitli bilimsel alanlarda ve endüstrilerde uygulama alanı bulur. Ultrasonik homojenleştiricilerin bazı yaygın uygulamaları şunlardır:

 • Hücre Bozulması ve Lizizi: Ultrasonik homojenleştiriciler hücre biyolojisi ve biyoteknolojide hücre parçalanması ve parçalanması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek frekanslı ses dalgalarının oluşturduğu yoğun kavitasyon, açık hücre zarlarını kırarak proteinler, DNA, RNA ve organeller gibi hücresel içerikleri serbest bırakabilir. Bu uygulama, hücre içi bileşenlerin çıkarılması, hücresel süreçlerin incelenmesi ve aşağı akış analizleri için numunelerin hazırlanması için değerlidir.
 • DNA ve RNA Ekstraksiyonu: Ultrasonik homojenleştiriciler, moleküler biyoloji ve genetikte çeşitli biyolojik örneklerden DNA ve RNA ekstraksiyonu için kullanılır. Sonikasyon sırasında üretilen mekanik kuvvetler hücrelerin parçalanmasına ve nükleik asitlerin salınmasına yardımcı olarak daha sonraki saflaştırma ve analizleri kolaylaştırır.
 • Parçacık Boyutunun Azaltılması: Ultrasonik homojenleştiriciler, nanopartiküller, mikroküreler ve emülsiyon damlacıkları dahil olmak üzere parçacıkların boyutunu azaltmak için kullanılır. Yoğun kesme kuvvetleri ve kavitasyon etkileri topakları bozar ve düzgün bir dağılım sağlar. Bu uygulama nanoteknoloji, farmasötik ve malzeme biliminde istenen parçacık boyutu dağılımlarını elde etmek ve ilaç dağıtım sistemlerinin etkinliğini arttırmak için çok önemlidir.
 • Emülsifikasyon ve Dispersiyon: Ultrasonik homojenizatörler, karışmayan sıvıların ince damlacıklara ayrılmasını teşvik ederek stabil emülsiyonların üretimini kolaylaştırır. Yiyecek ve içecek endüstrisinde yağları emülsifiye etmek, stabil süspansiyonlar oluşturmak ve ürün dokusunu ve stabilitesini geliştirmek için yaygın olarak kullanılırlar.
  Numune Homojenizasyonu: Ultrasonik homojenleştiriciler, bileşenlerin düzgün bir şekilde karıştırılmasını sağlayarak numuneleri homojenleştirmek için kullanılır. Bu uygulama kimya, malzeme bilimi ve kalite kontrolde tutarlı numune bileşimi ve özellikleri sağlamak açısından değerlidir.
 • Analitik Tekniklere Yönelik Numune Hazırlama: Ultrasonik homojenleştiriciler, spektroskopi, kromatografi ve kütle spektrometrisi dahil olmak üzere çeşitli analitik teknikler için numune hazırlamak için kullanılır. Numunelerin çözünmesine, ekstraksiyon verimliliğinin arttırılmasına ve numune homojenliğinin geliştirilmesine yardımcı olarak daha doğru ve tekrarlanabilir sonuçlara yol açarlar.
 • Parçalanma ve Ekstraksiyon: Ultrasonik homojenizatörler, biyoaktif bileşiklerin şifalı bitkiler ve botanikler gibi bitki materyallerinden ekstraksiyonunda kullanılır. Sonikasyon sırasında üretilen mekanik kuvvetler, hücre duvarlarının parçalanmasına ve tatlar, kokular ve terapötik bileşikler gibi istenen bileşiklerin salınmasına yardımcı olur.
 • Formülasyon Geliştirme: Ultrasonik homojenleştiriciler ilaç, kozmetik ve kişisel bakım gibi endüstrilerde formülasyon geliştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Bileşenlerin harmanlanmasına ve dağıtılmasına, ürün stabilitesinin geliştirilmesine ve istenen doku ve görünümün elde edilmesine yardımcı olurlar.
 • Numune Gaz Alma ve Temizleme: Ultrasonik homojenizatörler, oksijen veya karbondioksit gibi çözünmüş gazları uzaklaştırarak sıvıların gazını gidermek için kullanılabilir. Ayrıca, kirletici maddeleri uzaklaştırmak ve temizliği kolaylaştırmak için kavitasyon etkilerinden yararlanarak laboratuar cam malzemelerinin ve ekipmanlarının temizliğinde de kullanılırlar.

Bu uygulamalar, biyoloji, kimya, malzeme bilimi, farmasötik, gıda teknolojisi ve kozmetik dahil olmak üzere çeşitli bilimsel disiplinlerdeki ultrasonik homojenleştiricilerin çok yönlülüğünü vurgulamaktadır. Ultrasonik homojenleştiricilerin verimli numune işleme ve homojenleştirme yetenekleri, bu alanlardaki araştırma, geliştirme ve kalite kontroldeki ilerlemelere katkıda bulunur.

SeFluid'in Ultrasonik Homojenizatörlerini Seçme Nedeni

Homojenleştirme sürecinizde devrim yaratacak en son teknolojiyi mi arıyorsunuz? Eşsiz sonuçlar elde etmek için nihai çözüm olan SeFluid'in Ultrasonik Homojenizatörlerinden başka bir yere bakmayın.

SeFluid olarak homojenizasyon söz konusu olduğunda hassasiyet ve verimliliğin önemini anlıyoruz. Bu nedenle Ultrasonik Homojenizatörlerimiz tüm gereksinimlerinizi karşılayacak en son teknoloji özelliklerle tasarlanmıştır.

İşte SeFluid'in Ultrasonik Homojenizatörlerinin rekabette öne çıkmasının nedeni:

 • Benzersiz Performans: Homojenizatörlerimiz hassas ve tutarlı sonuçlar sağlayan gelişmiş ultrasonik teknolojiyi kullanır. Ayarlanabilir güç ayarlarıyla istenilen örnek parçalanmasını, emülsifikasyonunu ve dağılımını elde etmek için tam kontrole sahip olursunuz.
 • Yenilikçi tasarım: Son teknoloji ürünü tasarımımızla numune hazırlamanın geleceğini deneyimleyin. SeFluid'in Ultrasonik Homojenizatörleri en son teknolojiyle tasarlanmıştır ve maksimum verimlilik için gelişmiş prob tasarımlarına sahiptir. Şık ve kullanıcı dostu arayüz, kusursuz çalışmaya olanak tanır ve bu da onu hem deneyimli profesyoneller hem de yeni gelenler için değerli bir varlık haline getirir.
 • En İyi Şekilde Çok Yönlülük: SeFluid'in Ultrasonik Homojenizatörleri çok çeşitli uygulamalara uyarlanabilir. İster ilaç, yiyecek ve içecek, kozmetik veya araştırma endüstrisinde olun, homojenizatörlerimiz çeşitli numune türlerinde olağanüstü performans sunar.
 • Zaman ve Maliyet Verimliliği: Uzun ve pahalı homojenizasyon süreçlerine veda edin. Ultrasonik Homojenizatörlerimiz hızlı işlem süreleri sunarak, kaliteden ödün vermeden üretiminizi kolaylaştırmanıza ve işletme maliyetlerinizi azaltmanıza olanak tanır.
 • Kullanıcı dostu arayüz: Teknolojinin tüm kullanıcılar için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle homojenizatörlerimiz, her düzeydeki operatörün homojenizasyon sürecini çalıştırmasını ve optimize etmesini kolaylaştıran sezgisel bir arayüze sahiptir.
 • Dayanıklılık ve Güvenilirlik: SeFluid sağlam ve güvenilir ekipmanlar sunmaktan gurur duymaktadır. Ultrasonik Homojenizatörlerimiz zorlu kullanıma dayanacak şekilde üretilmiş olup, uzun süreli performans ve minimum arıza süresi sağlar.
 • Olağanüstü Müşteri Desteği: Ürünlerimizin ve müşterilerimizin yanındayız. Özel destek ekibimiz, yol boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü soru, sorun giderme veya rehberlik konusunda size yardımcı olmaya hazırdır.

SeFluid'in Ultrasonik Homojenizatörleri ile sıra dışı olanı deneyimleyebilecekken, sıradan homojenizasyon yöntemleriyle yetinmeyin. Homojenleştirme sürecinizi yeni boyutlara taşıyın ve olağanüstü sonuçlara tanık olun.

SeFluid'in Ultrasonik Homojenizatörleri ve homojenleştirme sürecinizi nasıl dönüştürebilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin. SeFluid ile homojenizasyonun geleceğini deneyimleyin!

ultrasonik homojenleştirici | SeFluid

Şartname

Güç

500-3500w

Rezonans Frekansı

20±1KM

Maks. İş baskısı

5 MPa

Malzeme

Titanyum alaşımı

Teklif Talebi

Şimdi bizimle konuşun!

Uygulama ihtiyaçlarınıza en uygun ürünleri bulmanıza yardımcı olabilmemiz için satış mühendislerimizle doğrudan konuşmak üzere aşağıdaki QR kodunu tıklamanızı veya taramanızı önemle tavsiye ederiz.

HABERLER

Çalışma kafası, yüksek parçalayıcı mikserin çok önemli bir bileşenidir ve işlevselliğinde ve performansında hayati bir rol oynar.
Yüksek kesmeli homojenleştirici, malzemeleri karıştırmak, emülsifiye etmek ve dağıtmak için kullanılan bir cihaz türüdür. İlaç, yiyecek ve içecek için faydalıdır.
Yüksek kesmeli karıştırma bıçakları çeşitli endüstriyel işlemlerde yaygın olarak kullanılır. Güçlü bir karıştırma kesme kuvveti oluşturmak için tasarlanmıştır.
Laboratuvar yüksek kesme karıştırıcısı, sıvı karışımları stabil emülsiyonlara emülsifiye etmek için laboratuvar araştırma ve geliştirmesine yönelik bir tür ekipmandır.
Yüksek kesmeli karıştırıcılar çeşitli endüstrilerde temel ekipmanlardır. Yüksek kesmeli karıştırıcının seçiminde çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerekir.
Kozmetikten ilaca ve gıdaya kadar yüksek parçalayıcı emülgatörlerin bilimini ve uygulamalarını keşfedin.

İLGİLİ ÜRÜNLER

itici santrifüjün görüntüsü - SeFluid

temas etmek

No 10, Jinhai Rd, Hefei, Çin 201400
Telefon: +86 156 6910 1862
Faks: +86 551 5843 6163
güç.diulfesobfsctd@selas

bizi takip edin

Sorgunuz için çok teşekkür ederiz. Size bir gün içinde cevap vereceğiz. Ayrıca aşağıdaki yollarla bizimle doğrudan hızlı görüşme yapabilirsiniz:

WhatsApp
WhatsApp
Telegram
Telegram
WeChat
WeChat